Etgi Dil | Transparent Language

Kredi Kartı İle Ödeme
ETGİ GRUP BİL.TEK.A.Ş.
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
EFT / HAVALE ile sipariş
ETGI GRUP BİLİŞİM TEK.YA.DO.Bİ.Mİ.MÜ.İN.TA.İT.İH.T.LTD.ŞTİ.
Garanti Bankası – Samanpazarı / Altındağ
TL Hesabı
Hesap Numarası : 445 – 6295870
IBAN : TR680006200044500006295870

Sipariş Bilgileriniz  Garanti, İptal ve İade Koşulları:

  Garanti, İptal ve İade Koşulları
  İptal ve İşlemleri

  • Tüm kullanıcılar Transparent Language Yabancı Dil Eğitim Sistemini deneme olarak kullanırlar. Bu sayede sistemin ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

  • Transparent Language Yabancı Dil Eğitim Sistemini satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; deneme kullanımı yapmış, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü (sistemi) beğenmiş demektir.

  • etgidil.com’dan yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir.

  • Ayrıca firmamız, Transparent Language Yabancı Dil Eğitim Sistemi Kullanım Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini görmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdulabilir.

  • Firmamız durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Bu nedenle satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

  Garanti Koşulları

  • Transparent Language Yabancı Dil Eğitim Sistemi ‘nin kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz.

  • Transparent Language Yabancı Dil Eğitim Sistemi olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

  • Yine firmamız hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

  Ön bilgilendirme formunu okudum. Onaylıyorum.

  Mesafeli Satış Sözleşmesi:

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

  İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

  MADDE 1 – KONU

  İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

  MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

  Ünvan: ETGI GRUP BILISIM TEK.YA.DO.BI.MI.MÜ.IN.TA.IT.IH.T.LTD.STI. (Bundan sonra ETGİ GRUP olarak anılacaktır)

  Adres: Üniversiteler Mah. 1596.Cadde Hacettepe Teknokent 4.Ar-Ge Binası No:95/55 Beytepe

  ÇANKAYA /ANKARA

  Telefon: 0850 840 60 59

  E-posta: etgidil@etgigrup.com

  MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

  Müşteri olarak www.etgidil.com  sitesinden ödeme yapan kişi,  ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

  MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

  Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

  MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

  4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

  4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden ETGİ GRUP  sorumlu tutulamaz.

  4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.etgidil.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ETGİ GRUP ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.5- ETGİ GRUP  mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

  MADDE 5 – CAYMA HAKKI

  ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ETGİ GRUP’a e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

  Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ETGİ GRUP’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

  Mesafeli satış sözleşmesini okudum. Onaylıyorum.